PopSockets LLC har blitt tildelt patenter og varemerker av United States Patent and Trademark Office, og andre land. PopSockets LLC har plikt og rett til å informere markedet om våre patent- og varemerkerettigheter, og PopSockets LLC vil håndheve sine rettigheter når det er nødvendig. Som en del av dette arbeidet, finner du vår virtuelle merking nedenfor.

Produktene fra PopSockets LLC dekkes av følgende immaterielle rettigheter, registrert i USA og andre land. Nedenfor følger en ufullstendig liste, gyldig per dato.

Varemerker:

    Opphavsrett:

    Patenter:

    PopSockets grep er dekket av følgende patenter:

    PopSockets-holdere er dekket av følgende patenter:

    PopSockets-kortholdere er dekket av følgende patenter:

    PopSockets LLC har også blitt tildelt følgende patenter:

    Når du bruker merkene i publiseringsmaterialene som bare distribueres i USA, må du inkludere riktig ™ eller ®-symbol ved første gangs bruk. For publiseringsmaterialer som skal distribueres utenfor USA, skal ikke varemerkesymbolene inkluderes.

    Bruk alltid riktig varemerke-merknad: “Navnet PopSockets og varemerkene til PopSockets tilhører PopSockets LLC, registrert i USA og andre land."