#YesPS Terms and Conditions


Wow! Vi elsker innholdet ditt Synes du det er greit at vi deler noe av PopSockets-innholdet ditt med PopSockets-fellesskapet? Vi vil gjerne dele dette på vår sosiale, nettside, e-post etc.

Hvis alt dette er greit, kan du svare ved hjelp av #YesPS

Detaljert kjedelig juridisk del nedenfor

Ved å bruke emneknaggen #yesPS godkjenner og godtar du følgende vilkår og betingelser, der du gir PopSockets rett til å publisere på nytt, dele, bruke bildet og flytte innhold til markedsføringsformål: 

Du gir PopSockets LLC, et aksjeselskap basert i Colorado, med hovedkontor i 5757 Central Avenue, Boulder, Colorado, USA, 80301, og dets heleide og indirekte datterselskaper, inkludert PopSockets Europe B.V. og PopSockets EMEA Oy, samlet heretter omtalt som "POPSOCKETS" en ikke-eksklusiv, royaltyfri verdensomspennende lisens til å bruke bilder og flytte innhold der du har brukt (tagget) emneknaggen (hashtag) "#yesPS", heretter omtalt som "materiale", i sin markedsføring og / eller i sin reklame, inkludert POPSOCKETS’ nettbutikk, nyhetsbrev, kataloger, e-post, sosiale medier og betalte sosiale medier og annet markedsføringsmateriale. POPSOCKETS kan bruke, reprodusere, distribuere, kombinere med annet materiale, endre og/eller redigere materialet ditt etter eget skjønn.


Du bekrefter herved at (i) du eier alle rettigheter i og til materialet ditt, (ii) du har tillatelse fra alle personene som vises i materialet ditt til å gi rettighetene heri, og (iii) POPSOCKETS’ bruk av materialet ditt vil ikke krenke rettighetene til noen tredjepart eller noen lov.  Du frigir og fratar POPSOCKETS fra alle forpliktelse til å betale deg for all bruk av materialet ditt og noen av de immaterielle rettighetene som finnes der i forbindelse med bruken beskrevet ovenfor; og herved fritar og fratar samt godtar du å holde POPSOCKETS og enhver person som handler på POPSOCKETS’ vegne skadesløse fra alle krav og forpliktelser i forbindelse med bruk av materialet som beskrevet ovenfor.