Begrenset garanti

HVEM ER DEKKET?

Denne begrensede garantien kan ikke overføres og dekker bare den opprinnelige sluttkjøperen. Den originale eller en kopi av kvitteringen fra den opprinnelige autoriserte PopSockets-forhandleren kreves for garantiservice, med mindre annet er forbudt ved lov. Denne begrensede garantien dekker ikke produkter som er kjøpt gjennom nettsteder for nettauksjon. PopSockets-produkter selges legitimt bare av autoriserte forhandlere som er pålagt å følge PopSockets' retningslinjer, prosedyrer og standarder for kvalitetskontroll. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIS I TILLEGG TIL ANDRE RETTIGHETER DEN OPPRINNELIGE SLUTTKJØPEREN KAN HA I HENHOLD TIL LOVEN. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer avhengig av jurisdiksjon.

HVA DEKKES OG HVA ER GARANTIPERIODEN?

PopSockets LLC ("PopSockets"), 1426 Pearl Street, Suite 400, Boulder, CO 80302, USA (kan kontaktes via e-postadressen cs@popsockets.com), garanterer at dette produktet ("Produktet”) skal være feilfritt i utførelse og materialer ved normal bruk i produktets levetid, som PopSockets betegner å være tre år.

HVA DEKKES IKKE?

Normal slitasje på produktbruk; skader forårsaket av misbruk, uforsiktighet, feilhåndtering, ulykke eller misbruk; skader forårsaket av bruk av produktet annet enn for det tiltenkte formålet; skader forårsaket av feil eller uautorisert reparasjon eller vedlikehold; skade på et produkt som er endret i mer eller mindre grad; og skade på andre produkter enn hovedproduktet, inkludert, men ikke begrenset til skade på alle slags enheter som brukes i forbindelse med selve produktet.

HVORDAN LEGGE FRAM ET KRAV UNDER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN

Garantikrav må sendes direkte til PopSockets. Produktet må returneres til PopSockets, 10 Newtonweg 5928PN Venlo, Netherlands via sporbar metode sammen med den opprinnelige kjøpskvitteringen og ditt navn, telefonnummer, fysiske og e-postadresser. Hvis PopSockets vedtar at det er en feil i produktet som dekkes av garantien, vil PopSockets basert på egen dømmekraft, reparere feilen, gi deg et erstatningsprodukt eller gi deg refusjon av kjøpesummen for produktet innen 30 dager. PopSockets er ikke ansvarlig for produkter som er skadet eller kommet på avveie under transport til PopSockets. Kunden skal betale fraktkostnader for retur av varer til PopSockets og vil også være ansvarlig for tollavgifter, inkludert, men ikke begrenset til, skatter, avgifter og megling. PopSockets vil betale fraktkostnader for returforsendelsen av erstatnings- eller reparert produkt.

RETTSMIDDEL SOM UTELUKKENDE GJELDER FOR DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN

Ditt eneste og eksklusive rettsmiddel for et krav som dekkes av denne begrensede garantien. PopSockets forbeholder seg retten til å sende deg et erstatningsprodukt som er identisk med, et som likner eller en tilsvarende erstatning som kanskje ikke er av samme type (avhengig av tilgjengelighet). Erstatningsprodukter vil kun bli utlevert som bytte. Erstatningsprodukter dekkes av denne begrensede garantien for resten av den opprinnelige gjeldende produktgarantiperioden (i tillegg til eventuelle andre rettigheter du måtte ha i henhold til loven).

BEGRENSEDE GARANTIFRASKRIVELSER – I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, GIR POPSOCKETS INGEN ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG BEGRENSER SPESIFIKT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL TIL VARIGHETEN AV DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. Visse stater tillater ingen begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, hvilket medfører at ovennevnte begrensning kanskje ikke gjelder for deg.

ANSVARSBEGRENSNING – I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, VIL POPSOCKETS, DETS ANSATTE, AGENTER OG LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER TREDJEPARTER FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV PRODUKTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADE PÅ EN ENHET SOM BRUKES I FORBINDELSE MED PRODUKTET. HVIS DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN IKKE ER TILLATT VED LOV, ELLER IKKE GJELDER, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, OG TIL TROSS FOR EVENTUELLE SKADER SOM DU KAN PÅDRA DEG AV EN ELLER ANNEN GRUNN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER I ERSTATNING (INKLUDERT UAKTSOMHET), SKAL HELE ANSVARET TIL POPSOCKETS OG ALLE SELSKAPETS LEVERANDØRER BEGRENSES TIL BELØPET SOM DU BETALTE FOR PRODUKTET. Visse stater tillater ingen utelukkelser eller begrensninger av tilfeldige skader eller følgeskader, hvilket medfører at ovennevnte begrensning eller utelukkelse kanskje ikke gjelder for deg.