Vilkår og betingelser


Kjøpsvilkår («Vilkår»)


INNLEDNING

Dette nettstedet driftes av PopSockets Europe BV, et selskap stiftet etter nederlandsk lov med registreringsnummer 66735963 og hvis registrerte adresse er Stadionstraat 11-c-10, 4815NC Breda, NL.

Vårt nettsted https://www.popsockets.no driftes av Salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105. Salesforce leverer den elektroniske e-handelsplattformen hvor vi selger våre produkter og tjenester til deg. 

På nettstedet vårt benyttes begrepene “vi”, “oss” og “vår” som refererer til PopSockets. PopSockets tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig på nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

"Du" eller "din" refererer til den enkelte som bruker nettstedet vårt for å kjøpe våre produkter.

«Produkter» refererer til popsockets og våre produkter som er tilgjengelige for salg på nettstedet, hvilke er (I) popsockets, dvs. utvidende telefonhåndtak og telefonstativ, og (II) tilleggsprodukter som for eksempel mobilholdere for biler. Produktene kan enten velges på nettstedet eller kan tilpasses ved å laste opp ønsket bilde, og bunn- og topp farge. Ved å godta disse vilkårene, godtar at du har alle rettigheter, lisenser eller nødvendige autorisasjoner til å laste opp ditt valgte bilde, samt at popsockets utvikler og leverer produktet basert på ditt opplastede bilde.

Ved å godta disse vilkårene, aksepterer du følgende vilkår og betingelser ("vilkårene"), inkludert de tilleggsvilkårene og retningslinjene det er referert til her og som er tilgjengelig via lenker. 

 

1. GENERELLE BESTEMMELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte å selge våre Produkter til deg hvis vi har en saklig grunn til å gjøre det.

Ved å godta disse Vilkårene, erklærer du at du handler til personlige bruk og ikke til profesjonelle eller kommersielle formål.

Overskriftene som benyttes i denne avtalen er kun inkludert for å gjøre det lettere for deg og skal ikke begrense eller på annen måte påvirke innholdet i Vilkårene.

 

2. PRODUKTER 

2.1 Enkelte Produkter eller tjenester kan være eksklusivt tilgjengelige online på nettstedet. Disse Produktene eller tjenestene kan være i begrensede mengder for salg. Dersom Produktet er utsolgt vil det ikke være mulig å bestille. 

Vi har gjort vårt ytterste for å vise farger og bilder av Produktene våre så nøyaktig som mulig. Vi kan ikke garantere at din datamaskin viser fargene korrekt.

Vi forbeholder oss retten å begrense salg av våre Produkter eller tjenester til enkelte personer av saklige grunner. Dette vurderes fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengden av Produkter eller tjenester som vi tilbyr.

Vi forbeholder oss retten til, når som helst å endre beskrivelser av produkter eller produktpriser uten varsel. Vi forbeholder oss retten til, når som helst å fjerne ethvert produkt. Produktene som er mulig å kjøpe på det tidspunktet du bestiller, vil alltid være tilgjengelige, under de vilkår som er beskrevet på nettstedet på bestillingstidspunktet.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på Produkter, tjenester, informasjon eller annet material som er kjøpt, vil oppfylle dine forventninger, med unntak av tilfeller hvor det er blitt avtalt i salgskontrakten inngått mellom deg og oss, og med forbehold av oppgitte garantier i punkt 8 nedenfor. 

2.2 Kundetilpassede produkter. Du kan velge å lage ditt eget personlige produkt på nettstedet vårt ved å klikke på fanen "Lag ditt eget" og laste opp en logo, bilde, design eller annet kreativt arbeid (heretter referert til som "Kundetilpasset produkt"), som kan være beskyttet etter gjeldende immaterielle lover (f.eks. copyright, varemerke). 

For å gjøre det mulig for oss å produsere Kundetilpassede produkter, gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, overførbar, royalty-fri rett til å bruke, reprodusere og tilpasse det Kundetilpassede produktet som er nødvendig som følge av vår produksjonsprosess. Denne retten utløper ved levering av produktene. 

 

3. PRIS OG BETALINGSBESTEMMELSER

Prisene på våre produkter kan endres uten varsel. Prisen som gjelder for ditt kjøpet er den prisen som vises på nettstedet på det tidspunktet du bestiller produktet.

Prisen på Produktene er oppgitt og betales i norske kroner (NOR) for produkter kjøpt på vårt norske nettstedet. Prisen inkluderer moms og andre relevante avgifter. Leveringskostnadene er også oppgitt i totalprisen som skal betales. Eventuelle gebyrer for bruk av bank- eller kreditt kort kan påløpe og vil ikke fremkomme i totalprisen.

Mulige betalingsmåter for Produktene fremkommer på nettstedet vårt under bestillingsprosessen. 

 

4. BESTILLINGER 

Når du bestiller på nettstedet vårt, les og sjekk detaljene nøye før bestillingen sendes. Du kan gjennomgå og endre detaljene dine før gjennomføring av kjøpet.

Vi forbeholder oss retten til å nekte en ordre dersom vi har saklig grunn til dette.

Dersom vi endrer eller kansellerer en bestilling vil vi forsøke å varsle deg gjennom e-post og / eller din faktureringsadresse / ditt telefonnummer som ble oppgitt ved bestillingen, uten at det påvirker din rett til kompensasjon eller avbestilling. 

Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som gjøres av forhandlere eller distributører. 

Du samtykker til å oppgi fullstendige og nøyaktige kjøps- og konto opplysninger for alle dine kjøp som gjøres i butikken vår. Du godtar å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadressen din, kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene og kontakte deg ved behov.

 

5. LEVERING 

Vi leverer Produktene våre til Norge. Leveringstidspunkt vil bli angitt i ordrebekreftelsen sendt til deg på e-post og vil være maksimalt 15 dager fra den dagen du sendte din bestilling.

Produktene blir levert mot betaling etter valgt leveringsmetoden. Tilgjengelige leveringsmetoder vil bli gjort tilgjengelig i vår nettbutikk før kjøpet gjennomføres. Vær oppmerksom på at viste leveringstidspunkt kun er estimater. Nøyaktig leveringstidspunkt blir oppgitt i ordrebekreftelsen sendt på epost.

Levering er gjennomført fra det tidspunktet Produktene leveres til adressen du har oppgitt i bestillingsprosessen. Ansvar for Produktet overføres til deg når du, eller en tredjepart som er angitt av deg, får fysisk besittelse av Produktet.

Dersom vi ikke kan levere Produktene til deg på datoen som er angitt i ordrebekreftelsen, og vi ikke leverer innen fem (5) virkedager etter det opprinnelige leveringstidspunktet, har du muligheten til å kansellere kjøpet, ved rekommandert brev eller ved å sende e-post til kontaktinformasjonen nederst på denne siden. Avtalen vil bli ansett som hevet på den datoen som vi mottar informasjon om en kanselleringen, med mindre produktene er levert i mellomtiden.

 

6. KANSELLERING OG RETUR

Som lovfestet rett kan du uten grunn kansellere bestillingen, enhver salgskontrakt med oss og returnere produkter innen 14 dager etter levering av Produktene (dagen du eller din valgte tredjepart får fysisk besittelse av Produktene). Popsockets har som en kommersiell gest utvidet angreretten til 30 dager.

I samsvar med Angrerettloven (Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler) § 22 e), har du ikke en angrerett for Kundetilpassede produkter, og som dermed er laget i henhold til dine spesifikasjoner. 

For å gjøre bruk av angreretten må du informere oss om din beslutning om å gå fra avtalen i en klar og entydig uttalelse til:

 

Dersom ønskelig kan du benytte skjemaet under for å gå fra avtalen. 

 

Angrerettskjema

 

Til PopSockets Retur / Service Logistics B.V., 10 Newtonweg, 5928 PN Venlo, Nederland, eller på nl-ecomstore@popsockets.com].

 

Jeg / Vi [*] varsler herved at jeg / Vi [*] sier opp min / vår [*] salgskontrakt for følgende varer [*] / levering av følgende tjeneste [*],

Bestilt på [*] / mottatt på [*],

Navn på kunde (r),

Adresse til kunde (r)

Kundens (e) signatur (bare hvis dette skjemaet blir varslet på papir),

Dato

[*] Slett etter behov

 

For å oppfylle angrefristen, er det tilstrekkelig for deg å sende kanselleringsinformasjonen som fristavbryter,  før kanselleringsperioden er utløpt.

 

Produktene skal returneres uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter at du informerte oss om at du ønsker å utøve din angrerett. Produktene retuneres til Service Logistics B.V., Attn: PopSockets Returns, 10 Newtonweg, 5928 PN Venlo, Nederland.

Du er selv ansvarlig for kostnadene for retur av Produktene.

Dersom du benytter deg av din lovbestemte angrerett, vil vi tilbakebetale deg prisen på Produktene, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følge av ditt valg av en annen type levering enn standardlevering), uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra datoen vi blir informert om ditt ønske om å trekke deg fra kontrakten. Til tross for bestemmelsen ovenfor har vi rett til å holde tilbake betalingen til vi mottar produktene eller vi mottar dokumentasjon for at produktene er sendt tilbake, avhengig av hvilke tidspunkt som er tidligst. Vi vil utføre tilbakebetalingen ved hjelp av samme betalingsmåte som du brukte for bestillingen. 

Vær oppmerksom på at, uavhengig av din angrerett som beskrevet ovenfor, kan du også kansellere bestillingen innen en (1) time etter at du har fullført kjøpet ved å benytte skjema her: [insert link to cancellation form]. Vi vil da ikke behandle bestillingen din og du vil ikke motta produktene dine.

 

7. PERSONLING INFORMASJON

Håndtering av personlig informasjon som du deler med oss ved bruk av nettstedet fremkommer av vår personvernserklæring. Du kan se vår personvernserklæring her: Personvernregler

 

8. GARANTIER

Lovfestede rettigheter

 

Vi er ansvarlige for at avtale om kjøp på vår nettbutikk ikke er i strid med ufravikelige regler som f.eks Forbrukerkjøpsloven.

 

Garanti

 

Ved mangel som oppdages innen 2 år fra Produktet ble levert, har du rett til å be om at vi:

(a) kostnadsfritt utbedrer det mangelfulle produkt, ved retting eller omlevering; eller

(b) prisavslag, eller heve kjøpet.

 

Vi kan likevel velge å ikke etterkomme ditt valg dersom kravet er umulig eller valget gir en åpenbart uforholdsmessig stor kostnad sammenlignet med andre alternativer sett i sammenheng med varens verdi.

 

Enhver garantiperiode vil automatisk bli utvidet i den grad det er påkrevd av ufravikelige lover.

 

9. ANSVAR

Vi, våre ansatte, agenter eller samarbeidsparter er ikke ansvarlig for tap eller skade som:

(i) ikke var mulig å forutse da kontrakten ble opprettet, med unntak dersom tapet skyldes våre feil eller grove forseelse; eller

(ii) ikke var forårsaket av juridiske eller kontraktsmessige brudd fra vår side; eller

(iii) er indirekte tap; eller

(iv) resultat av en force majeure-hendelse, som definert i seksjon 6:75 i den nederlandske borgerloven.

Vi utelukker eller begrenser ikke med dette det ansvaret vi har som følger av ufravikelige lover eller skade forårsaket av oss som følge av forsettlige eller grov uaktsomhet. 

 

10. KUNDETILPASSEDE PRODUKTER OG SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å forsvare og holde PopSockets og tilhørende selskaper, leverandører og partnere skadesløs på grunn av, eller som følge av dine brudd på disse Vilkårene eller tilhørende dokumenter som det refereres til i disse Vilkårene eller lovbrudd eller brudd på tredjeparts rettigheter.

Du erklærer og garanterer at du har alle nødvendige rettigheter med hensyn til innholdet du laster opp, og at det Kundetilpassede Produkt ikke krenker noens opphavsrett, varemerke, designrett, forretningshemmelighet eller annen immateriell rettigheter, personvern, inkludert retten til en persons avbildning eller andre rettighet til tredjepart.

Videre erklærer og garanterer du at det Kundetilpassede Produkt ikke bryter gjeldende lov, spesielt at det ikke viser symboler på antikonstitusjonelle organisasjoner. Samt at det ikke er falske, truende, hatefulle, krenkende, ærekrenkende, uanstendig og ikke forvekslende lik merker eller merkevarer som selges av andre.

Dersom det fremsettes krav mot oss, våre ansatte eller agenter av en tredjepart i forbindelse med leveranser i henhold til denne avtalen, for dine brudd på disse vilkårene, enhver lov eller tredjeparts rettigheter, skal du holde oss skadesløse mot ethvert tap, krav eller andre kostander som følge av bruddet, inkludert nødvendige kostnader knyttet til juridisk bistand.

 

11. UGYLDIGHET

Dersom noen bestemmelser i disse vilkårene er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel være gyldig i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den ugyldige delen skal anses å være skilt fra disse Vilkårene, slike bestemmelser skal ikke påvirke gyldigheten til andre gjenværende bestemmelser.

 

12. OPPSIGELSE

Oppsigelse av kontrakten vil ikke påvirke våre rettigheter til å motta penger du skylder oss i henhold til kontrakten. 

 

13. HELE AVTALEN

Unnlatelsen av å utøve eller håndheve våre rettigheter i henhold til denne kontrakten betyr ikke at vi frafaller noen rettigheter.

Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss, omfatter din bruk av nettsted vårt og kjøpene du gjør på nettstedet. Denne avtalen erstatter tidligere avtaler, kommunikasjon, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss.

 

14. TVISTER

Vi vil prøve å løse eventuelle tvister med deg raskt og effektivt. Hvis du er misfornøyd med leverte produkter, din kundeopplevelse eller andre forhold, ta kontakt med oss så snart som mulig via e-post på fr-ecomstore@popsockets.com eller ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig på [FILL IN LINK], ved å klikke på "send inn et skjema for forespørsel".

 

Dersom vi ikke klarer å løse en tvist med deg vil du bli varslet. Dersom du er uenig i vår beslutning kan du ta kontakt med Forbrukerrådet på https://www.forbrukerraadet.no  

 

15. LOVVALG

Disse Vilkår reguleres av og tolkes i samsvar med norske lover.

 

16. KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål vedrørende disse Vilkårene kan sendes til oss på cs@popsockets.com eller ved å sende inn skjema på: https://popsocketsnorway.zendesk.com/hc/en-us/requests/new.


Tjenestevilkår (“Vilkår”)


INNLEDNING

Denne nettstedet leveres av PopSockets Europe BV, et selskap stiftet etter nederlandsk lov med registreringsnummer 66735963 og hvis registrerte adresse er Stadionstraat 11-c-10, 4815NC Breda, NL. 

På nettstedet vårt benyttes begrepene “vi”, “oss” og “vår” som refererer til PopSockets. PopSockets tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig på nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

"Du" eller "din" refererer til deg som bruker nettstedet vårt for å kjøpe våre produkter og tjenester.

"Produkt" refererer til Popsockets og våre produkter som er tilgjengelige for salg på nettstedet hvilke er: (I)popsockets, dvs. utvidende telefonhåndtak og telefonstativ, og (II) tilleggsprodukter som for eksempel mobilholdere for biler.

"Tjeneste" refererer til tilgangen til nettstedet vårt og alle tjenester vi tilbyr på nettstedet enten det er gratis eller mot betaling.

Ved å godta disse vilkårene, aksepterer du følgende vilkår og betingelser ("Vilkårene"), inkludert de tilleggsvilkårene og retningslinjene det er referert til her og som er tilgjengelig via lenker. Dersom du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke benytte vårt nettstedet eller våre tjenester. Nye funksjoner eller verktøy som legges til i den nåværende butikken omfattes også av disse Vilkårene. Du kan til enhver tid gjennomgå siste versjonen av Vilkårene for nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse Vilkårene. Vi vil informere deg på forhånd ved å legge ut oppdateringer og / eller endringer på nettstedet vårt og ved å informere deg om datoen for når disse endringene trer i kraft. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende Vilkår når du benytter nettstedet vårt. Ved å fortsette bruken av nettstedet etter at endringene er trådt i kraft, aksepterer du endringene i våre Vilkår.

 

1. VILKÅR FOR NETTBUTIKKEN

Ved å godta disse Vilkårene, erklærer du at du er myndig eller at du som myndig har gitt oss ditt samtykke til å tillate en umyndig som du er verge for å bruke dette nettstedet.

Våre Produkter kan ikke benyttes til ulovlige formål, og du må heller ikke, ved bruk av våre Tjenester, opptre i strid med norske lover (som f.eks. Åndsverksloven).

Du må ikke overfører virus eller annen skadelig programvare når du benytter nettsiden vår.

Et vesentlig brudd eller brudd på noen av Vilkårene vil resultere i umiddelbar avslutning av Tjenestene våre til deg.

Dersom du foretar kjøp på nettstedet, gjelder Kjøpsvilkårene i tillegg til disse Vilkårene. Ved avvik mellom disse Vilkårene og Kjøpsvilkårene har Kjøpsvilkårene forrang. 

 

2. GENERELLE VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til å nekte deg å benytte våre Tjenester dersom vi har en saklig grunn til å gjøre det.

Ved å godta disse Vilkårene, erklærer du at du handler til personlige bruk og ikke til profesjonelle eller kommersielle formål.

Du samtykker til å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av Tjenesten, bruk eller tilgang til Tjenesten eller kontakter på nettstedet som Tjenesten leveres gjennom, uten skriftlig samtykke fra oss. 

Overskriftene som benyttes i denne avtalen er kun inkludert for å gjøre det lettere for deg og skal ikke begrense eller på annen måte påvirke innholdet i Vilkårene.

 

3. INFORMASJONENS NØYAKTIGHET OG FULLSTENDIGHET

Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende Vilkår.

 

4. ENDRINGER TIL TJENESTENE OG PRISENE

Prisene på våre Produkter kan endres uten varsel. Prisen som gjelder for deg vil være prisen som vises på det tidspunktet du bestiller. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avvikle Tjenesten (eller deler av Tjenesten) uten varsel. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endring, prisendring, suspensjon eller avvikling av Tjenesten, forutsatt at vi utfører alle bestillinger du har lagt inn hos oss og som vi har godtatt.

 

5. PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)

Vi har gjort vårt ytterste for å vise farger og bilder av Produktene våre så nøyaktig som mulig. Vi kan ikke garantere at din datamaskin viser fargene korrekt.

Vi forbeholder oss retten til å begrense salget av våre Produkter eller Tjenester til personer av saklige grunner. Dette vurderes fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til også å begrense mengden av Produkter eller Tjenester som vi tilbyr.

 

6. KUNDETILPASSEDE PRODUKTER

Du kan velge å lage ditt eget personlige produkt på nettstedet vårt ved å klikke på fanen "Lag ditt eget" og laste opp en logo, bilde, design eller annet kreativt arbeid (heretter referert til som "Kundetilpasset produkter"), som kan være beskyttet etter gjeldende immaterielle lover (f.eks. copyright, varemerke). 

For å gjøre det mulig for oss å produsere Kundetilpassede produkter, gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, overførbar, royalty-fri rett til å bruke, reprodusere og tilpasse det Kundetilpassede produktet som er nødvendig som følge av vår produksjonsprosess. Denne retten utløper ved levering av produktene. 

 

7. VALGFRIE VERKTØY

På vårt nettsted kan vi gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi ikke overvåker eller har kontroll over. Du godtar at vi gir tilgang til slike verktøy ”som det er” og “som tilgjengelig” uten garantier, representasjon eller betingelser av noe slag. Vi har ikke noe ansvar knyttet til tredjepartsverktøy med unntak av egne brudd på våre kontrakts- eller juridiske forpliktelser. Enhver bruk av tredjepartsverktøy som tilbys gjennom nettstedet er på egen risiko og du er selv ansvarlig for å være kjent med og akseptere vilkårene fra tredjepartsleverandørene.

Vi kan også tilby nye Tjenester og / eller funksjoner via nettstedet (inkludert nye verktøy). Slike nye funksjoner og / eller Tjenester omfattes også av disse Vilkårene.

 

8. TREDJEPARTS LENKER

Deler av innhold, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom våre Tjenester kan inneholde material fra tredjeparter. Tredjeparts lenker på vårt nettsted kan lede deg til nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller vurdere innholdet på disse tredjeparts nettsteder og vi har ikke ansvar for tredjepartsmateriell eller nettsteder, eller for noe annet material, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlig for skader, skader knyttet til kjøp eller bruk av varer eller tjenester som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder med unntak av egne brudd på våre kontrakts- eller juridiske forpliktelser. Vennligst les nøye gjennom tredjeparts retningslinjer og fremgangsmåter før du gjennomfører et kjøp. Klager, krav eller spørsmål angående tredjepartsprodukter skal rettes til tredjepart.

 

9. BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDING OG ANDRE INNSENDELSER 

Hvis du etter forespørsel fra oss, sender visse konkrete innleveringer (for eksempel et konkurransebidrag) eller uten en forespørsel fra oss, sender kreative ideer, forslag, planer eller annet materiale, enten online, via e-post, per post eller på annen måte, godtar du at vi når som helst, uten begrensning og uten kompensasjon, kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte gjøre bruk av det som du sender til oss, til salgs- og markedsførings formål, på nettstedet vårt, på sosiale medier (som Facebook, Twitter, Instagram) og delingsplattformer (Youtube, Dailymotion etc.), på e-bannere og i reklame e-poster, i hele verden, for hele varigheten av den immaterielle rettigheten, på eller relatert til dine innleveringer.

Vi er under ingen omstendigheter forpliktet til (1) å opprettholde kommentarer i fortrolighet; (2) å betale kompensasjon; eller (3) å svare på eventuelle kommentarer. Vi vil overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi, etter eget skjønn, fastslår er ulovlig, støtende, truende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte bryter en annen parts immaterielle rettigheter eller disse Vilkårene.

Du bekrefter herved at dine innsendelser ikke vil bryte noens tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern eller eiendomsrett. Du godtar videre at kommentarene dine ikke vil inneholde ærekrenkende eller på annen måte ulovlig, krenkende eller uanstendig materiale, eller inneholde noe datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av Tjenesten eller relaterte nettsteder. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, late som om du er noen annen enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen av eventuelle innsendelser. Du er eneansvarlig for innholdet i innsendelser. Vi påtar oss ikke ansvar for innsendelser lagt ut av deg eller noen tredjeparter.

 

10. PERSONLIG INFORMASJON

Håndtering av personlig informasjon som du deler med oss ved bruk av nettstedet fremkommer av vår personvernserklæring. Du kan se vår personvernserklæring her: Personvernregler.

 

11. UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER OG FEIL 

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i Tjenesten som inneholder typografiske feil relatert til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, leveringstider eller tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller mangler, og å endre eller oppdatere informasjon hvis informasjonen i Tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig. Informasjonen som gjelder for deg vil være den informasjonen som vises på bestillingstidspunktet. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere, endre eller avklare informasjon i Tjenesten, dette gjelder også prisinformasjon, unntatt dersom det er en feil eller det følger av ufravikelige regler. Oppdateringsdatoer som er brukt i Tjenesten, er ikke ment å indikere at all informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted er endret eller oppdatert.

 

12. FORBUDT BRUK

I tillegg til de forbud som angitt i Vilkårene, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) til ulovlig formål; (b) å be andre om å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte med internasjonale eller nasjonale lover eller forskrifter; (d) å krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning; (f) å sende inn falske eller villedende opplysninger; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen skadelig programvare som vil eller kan brukes på en måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av Tjenesten eller av et beslektet nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore andres personlige opplysninger; (i) med spam, phishing, eller annen skadevare; (j) for uanstendige eller umoralske formål; eller (k) for å påvirke eller omgå sikkerhetsfunksjonene til Tjenesten eller ethvert relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av Tjenesten eller et relatert nettsted for brudd på noen av de forbudte bruksområdene som angitt her.

 

13. ANSVASBEGRENSING

Vi garanterer ikke at ditt bruk av våre tjenester vil være uavbrutt eller feilfri. 

Du aksepterer at vi fra tid til annen kan fjerne Tjenesten på ubestemt tid eller kansellere Tjenesten når som helst uten varsel til deg.

Tjenesten og alle Produkter og tjenester er levert til deg «som den er» og «som tilgjengelig», uten garantier eller betingelser av noe slag, med unntak av det som uttrykkelig er angitt av oss.

 

14. ANSVAR

Vi, våre ansatte, agenter eller samarbeidsparter er ikke ansvarlig for tap eller skade som: 

(i) ikke var mulig for partene å forutse da kontrakten ble opprettet, med unntak dersom tapet skyldes vår feil eller grove forseelse; eller

(ii) ikke var forårsaket av juridiske eller kontraktsmessige brudd fra vår side; eller

(iii) er indirekte tap; eller

(iv) resultat av en force majeure-hendelse, som beskrevet i Forbrukerkjøpsloven.

Vi utelukker eller begrenser ikke med dette det ansvaret vi har som følger av ufravikelige lover eller skade forårsaket av oss som følge av forsettlige eller grov uaktsomhet. 

 

15. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å forsvare og holde PopSockets og tilhørende selskaper, leverandører og partnere skadesløs på grunn av, eller som følge av dine brudd på disse Vilkårene eller tilhørende dokumenter som det refereres til i disse Vilkårene eller lovbrudd eller brudd på tredjeparts rettigheter.

 

16. UGYLDIGHET

Dersom noen bestemmelser i disse vilkårene er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel være gyldig i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den ugyldige delen skal anses å være skilt fra disse Vilkårene, slike bestemmelser skal ikke påvirke gyldigheten til andre gjenværende bestemmelser.

 

17. HELE AVTALEN

Unnlatelsen av å utøve eller håndheve våre rettigheter i henhold til denne kontrakten betyr ikke at vi frafaller noen rettigheter.

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss, omfatter din bruk av nettsted vårt og kjøpene du gjør på nettstedet. Denne avtalen erstatter tidligere avtaler, kommunikasjon, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss.
 

18. LOVVALG

Disse Vilkår for bruk av Tjenestene skal reguleres av og tolkes i samsvar med norske lover.

 

19. KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål vedrørende disse Vilkårene kan sendes til oss på cs@popsockets.com eller ved å sende inn skjema på: https://popsocketsnorway.zendesk.com/hc/en-us/requests/new.